Labels

100 Tokoh Dunia (100) Alam (28) Alien (9) Artikel (268) Binatang (18) Catatanku (17) Do"a (7) Download (6) FACEBOOK (8) Fakta (20) Film (23) Foto (91) GaMe (3) Handphone (6) Imsakiyah (17) Indonesiaku (3) Internet (11) Islam (174) Kata2 (5) Kenapa? (9) Kesehatan (24) Kisah (35) Kisah 25 Nabi (22) Komputer (12) Lelucon (33) Minangkabau (21) Misteri (74) Musik (9) Nusantara (1) Olah Raga (17) Pendidikan (2) Photoshop (86) Puisi (14) Renungan (37) Sejarah (110) Teknologi (13) Tips n Trik (16) Tokoh (168) Tour De Singkarak 2011 (7) Tour De Singkarak 2013 (1) TV (7) Unik n Kreatif (288) Video (7) Widget (1)

100 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai berbagai lapangan ilmu. 

Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.
 
Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan.

Inilah 100 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia
 • Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Ia lahir di Rayy, Teheran pada tahun 251 H./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”, dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada bidang farmasi, ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula dan mortar. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri.
 • Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau Ibnu Haitham (Basra,965 – Kairo 1039), dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat, dengan nama Alhazen, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya, dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.
 • Jabir Ibnu Hayyan
  Orang-orang Eropa menamakannya Gebert, ia hidup antara tahun 721-815 M. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia. Bidang keahliannya, (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika, Filosofi, Kedokteran, Fisika, Mekanika, dan sebagainya.
 • Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi
  Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka, sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam, karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. Al Khindi  ahli adalah ilmuwan ensiklopedi, pengarang 270 buku, ahli matematika, fisika, musik, kedokteran, farmasi, geografi, ahli filsafat Arab dan Yunani kuno.
  Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi, Matematika, Logika, Musik, Ilmu Kedokteran.
 • Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba, Al-Andalus. Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. Menurut muridnya Al-Husain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy Al-Tajibi, “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit, dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya.” Ia lalu pindah ke Harran, Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki). Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza). Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi.
 • Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. Dia lahir di Madinatuz Zahra’, 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagai Abulcasis. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abul Qasim lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Kordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12, dan selama lima abad Eropa Pertengahan, buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa.
 • Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi  adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Maturidi dilahirkan di Maturid, dekat Samarqand. Di bidang ilmu agama, beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani. Ia banyak menulis tentang Mu’tazilah, Qarmati, dan Syiah.
 • Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fikah mazhab Maliki, astronomi, geografi dan sains. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi, beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Di Barat, beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme.
 • Abu Raihan Al-Biruni  merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi dan guru, yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi, Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina, sejarawan, filsuf, dan pakar etik Ibnu Miskawaih, di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma’mun Khawarazmshah. Dia lahir 15 September 973 dan meninggal  13 Desember 1048.
 • Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi
  Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. karena apa ? karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika, ilmu hitung. Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah, kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama AlJabar.
 • Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi
  Hidup antara tahun 865-925 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia.
  Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan, sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi, Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia.
 • Abu Nasir Al-Farabi
  Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS. Ia hidup tahun 870-900 M dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika, Matematika, Etika, Filosofi, Politik, dan sebagainya.
 • Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani (Buzhgan, Nishapur, Iran, 940 – 997 / 998) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia. Pada tahun 959, Abul Wafa pindah ke Irak, dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. Dia juga mempelajari pergerakan bulan; salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri.
 • Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti  adalah seorang astronom, alkimiawan, matematikawan, dan ulama Arab Islam dari Al-Andalus (Spanyol yang dikuasai Islam). Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M).Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus, memperbaiki terjemahan Almagest, memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi, menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah, serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa, tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya
 • Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina
  Atau dikenal dengan nama Avicena, yang hidup antara tahun 980-1037 M. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu, hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais.
  Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an, kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu, bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran, ilmu Fisika, Geologi, Mineralogi.
 • Al-Khawarizmi  (780 – 850) adalah seorang pakar dalam bidang matematik, astronomi dan geografi dari Iran. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa algebra.
 • Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi  merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II, lengkap dengan membahagikan dunia kepada 7 iklim, laluan perdagangan, teluk, tasik, sungai, bandar-bandar besar, bukit dan lembah serta gunung-ganang. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta, Sepanyol dan meninggal pada 1166 Masihi. Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat. Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Book iaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropah, Afrika dan Asia. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat, budaya, kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. Beliau turut menggunakan semula garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkan sebelumnya dalam peta yang dihasilkan. Beberapa abad lamanya, Eropah menggunakan peta Al Idrisi dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus.
 • Piri Reis pencipta  peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513.  Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin tersebut.  peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut. Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit jaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci.
 • Omar Khayyám adalah seorang pemuisi, ahli matematik, dan ahli astronomi. Kahyyam yang lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur, Iran (Parsi) dan meninggal  4 Disember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami. Khayam  adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah.” Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya, Rubaiyat Omar Khayyam.
 • Ibnu Nafis  merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. Khususnya, ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir), 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun)
 • Abu Nashr Mansur bin Ali (sekitar. 970 – 1036) merupakan matematikawan dari Khwarazm. Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus.
 • Abu Nashr Mansur dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika, namun beberapa karyanya pada astronomi. Dalam matematika, ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri, yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna.
 • Muhammad Asad atau Leopold Weiss  adalah seorang cendekiawan muslim, mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur’an modern yakni The Message of the Qur’an. Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg, saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi. Dia lahir di Lemberg, Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram, Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud, Mishna, Gemara dan Targum.
 • Salman Al Farisi; pembuat strategi perang kanal, meriam pelontar/tank.
 • Miqdad bin Amru; pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama.
 • Al Nadim (990), abad ke 10 adalah  pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama.
 • Ma’mun Ar Rasyid  yang hidup tahun 815, abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad.
 • Nizam Al Mulk (1067); pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford Univ. Inggris.
 • Al Ghazali (1111); pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi, ahli ilmu kalam, ahli tasawuf.
 • Al Farabi (950); ahli musik dan filsafat Yunani, (salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas).
 • Ibnu Sina (1037) dikenal oleh barat dengan nama Aveciena; ilmuwan ensiklopedi, dokter, psikolog, penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat), menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, Diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran.
 • Ibnu Rusydi (1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy; ahli fisika, ahli bahasa, ahli filsafat Yunani kuno.
 • Fakhruddin Razi (1290); ahli matematika, ahli fisika, tabib/dokter, filosof, penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern.
 • Al Battani (sekitar 850 – 923) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Al Battani  lahir di Harran dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri:
 • Ibnu Khaldun (1406); sejarahwan, pendidik ulung, pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. Ibnu Khaldun,  lahir 27 Mei 1332/732H, wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan).
 • Ibnu Thufail (1185); dokter, filosof, penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe
 • Ibnu Al Muqaffa (757); pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan.
 • Ikhwan Ash Shafa (983); pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang).
 • Al Khwarizmi (850); menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr), ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh.
 • Abu Wafa’ (997); mengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen, juga penemu variasi dalam gerakan bulan.
 • Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani, (826 – 18 Februari 901) adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab, dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. Tsabit lahir di kota Harran, Turki. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir. Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia.
 • Umar Khayyam (1123); memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucut-kerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern, penyair.
 • Al Battani (929); ahli astronom terbesar Islam, mengetahui jarak bumi – matahari, alat ukur gata gravitasi, alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal, menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya, mengukur keliling bumi. ( jauh sebelum Galileo), table astronomi, orbit planet-planet.
 • Ibnu Al Haytsam (1039)  pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Keppler, dan Newton, penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius), penemu alat ukur ketinggian bintang kutub, menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit.
 • Al Tusi (1274); Astronom kawakan dari Damaskus yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet, membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus.
 • Ibnu Bajjah  atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya, Avempace. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran, Matematika, dan Astronomi. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa, namun sayangnya tak lengkap. Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib  dan Motivahhed ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam.
 • Tsabit bin Qurrah (901); penemu teori tentang getaran/trepidasi.
 • Jabir Ibnu Hayyan (813); ahli kimia dengan berbagai eksperimennya, penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern, system penyulingan air, identifikasi alkali, asam, garam, mengolah asam sulfur, soda api, asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie), pembuat campuran komplek untuk cat. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier, di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut.
 • Abu Bakar Ar Razi (935); membagi zat kimia ke dalam kategori mineral, nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton, pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek.
 • Al Majriti (1007); membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier)
 • Al Jahiz (869); menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali.
 • Kamaluddin Ad Damiri (1450); mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan.
 • Abu Bakar Al Baytar (1340); pengarang buku tentang kedokteran hewan yang pertama.
 • Al Khazini (1121); ahli kontruksi, pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan, kaidah mekanis, hidrostatika, fisika, teori zat padat, sifat-sifat pengungkit/tuas, teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton)
 • Al Farghani (870); pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian.
 • Al Razi (abad ke8); pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah, pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal), ekstrak tanaman untuk keperluan obat, pembuatan sabun, kaca warna-warni, keramik, tinta, bahan celup kain, ekstrak minyak dan lemak, zat warna, bahan-bahan dari kulit, Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan, penyakit keturunan, penyakit mata, penyakit campak dan cacar.
 • Banu Musa bersaudara (abad ke 9); pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis, kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda), teknik pengolahan logam, tambang, lampu tambang, teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah.
 • Abul Hasan Ali Al-Masu’di merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. Dilahirkan di Baghdad, dia juga merupakan seorang ahli sejarah, geografi dan falsafah. Dia pernah mengembara ke Sepanyol, Rusia, India, Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi Muhammad, Abdullah bin Mas’ud.  Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943, merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah, perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf, yang merupakan buku terakhirnya
 • Nasir Al-Din Al-Tusi (1201–1274) adalah ahli sains Islam Syiah berkebangsaan Iran yang dikenali sebagai ahli falsafah, matematik, astronomi, teologi, serta pakar perubatan dan penulis, iaitu beliau adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang.
 • Al Farazi (790); perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama, sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu.
 • Taqiuddin (1565); merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas.
 • Ibnu Nafis (1288); menulis dan menggambarkan tentang sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia (Harvey 1628 dianggap pertama yang menemukannya).
 • Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din al-Malaqi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun meninggal pada tahun 1248. Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar, beliau dilahirkan di Malaga, Sepanyol.
 • Az Zahra (939); pembuat alat bedah/pembedahan , teknik dan jenis pengoperasian, pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi.
 • Al Ibadi (873); pengarang buku tentang anatomi mata, otak dan syaraf optik, permasalahan pada mata.
 • Ibnu Fadlan (abad 10); membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut.
 • Ali Ibn Rabban Al-Tabari merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870.
 • Ibnu Batutah (1369); membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China, Srilangka, India, Byzantium, Rusia Selatan.
 • Ibnu Majid (abad 15); pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut.
 • Ibnu Khuradadhbih (abad 9); karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China, Korea dan Jepang.
 • Imam Hanafi, nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. Lahir tahun 700 M di Kufah, Irak. Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur’an dan hadis. Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid’ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur’an dan hadis. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur’an, hadis, qiyas dan ihtisan.
 • Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. Dalam menetapkan ilmu fiqih, beliau berpedoman pada Al Qur’an, hadis, ijma sahabat, dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi’i.
 • Imam Syafi’i, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi’i. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Menurut riwayat, beliau telah mahir membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. Pada usia 9 tahun, beliau telah hafal Al Quran 30 juz. Pada usia 10 tahun, beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun, beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina, sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram, Mekah. Dalam menetapkan ilmu fiqih, Imam Syafi’i berpedoman pada Al Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas. Buku karangan Imam Syafi’i adalah Ar Risalah dan Al ‘Um. Ajaran Imam Syafi’i terkenal dengan Mazhab Syafi’i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, Asia Tenggara, Mesir, Baghdad, dan negara lainnya.
 • Imam Hambali, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. Dalam menetapkan hukum fiqih, Imam Hambali berpedoman pada Al Qur’an, hadis, dan fatwa para sahabat.
 • Imam Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu filsafat, dan ilmu akhlak. Karena keluasan ilmunya, beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah, Huluqul Muslim, dan yang terkenal adalah Ihya’ Ulumuddin.
 • Al Mas’udi ; menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi, formasi geologis, sifat dasar laut mati, evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber).
 • Al Idris (1154); ahli peta bumi, membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas.
 • Yaqut Hawami (1229); membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi, zona iklim dan sifatnya, geografi matematika dan politik.
 • Abu Al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Islam pada ketika itu,beliau hidup antara tahun 870 – 950. Dia berasal dari Farab, Kazakhstan.
 • Ibnu Abdus Salam (abad 13); merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani.
 • Safiuddin (1294); memperkenalkan teori musik.
 • Al Mawsili (850); ahli musik klasik dan oleh muridnya musisi ulung Ziryab memperkenalkan ke Spanyol thn 822, pengembangan notasi mensural, konsep gloss atau hiasan melodi, pengembangan rumpun alat musik gesek, kecapi, kelompok gitar, busur gesek pada alat musik gesek, musik keroncong dan morisko.
 • Abu Hasan Al Asy’ari adalah tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu tauhid. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. Ajaran Abu Hasan Al Asy’ari dikenal dengan paham Asy’ariah. Adapun ajaran Asy’ariah yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah swt. ada 13(wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lilhawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. sama’, bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran, muridan, ‘aliman, hayyan, sami’an, basiran, mutakalliman), sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt.
 • Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji (1204)  dikenali sebagai Alpetragius) di dunia barat merupakan salah seorang ahli sains Islam.
 • Muhammad Abduh (Delta Nil, 1849 – Alexandria, 11 Juli 1905 ) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882, karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Di Libanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897.
 • al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Ia adalah seorang ‘Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.
 • Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) adalah seorang matematikawan, putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan. Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad, Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. Kemudian ia pindah lagi ke Kairo, dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir).
 • Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. Dia lahir Irbil, 22 September 1211 -Damaskus, Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. Menurut Encyclopedia Britannica, ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274.
 • Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi, Ibnu Rusyid,   dalam bahasa Latin Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh, Maroko, dan meninggal 10 Desember 1198). Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, essai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan; dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.
 • Said Al-Andalusí (Almería, 1029 – Toledo, 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) adalah seorang qadi, ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa), yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab, dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang
 • Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa, (800 – 873), adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Al-Ma’mun.
 • Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.
 • Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 84 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya
 • Jalaluddin as-Suyuthi lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). Dia adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini, Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi. Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru.
 • Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,  Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.
 • Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) adalah seorang intelektual Muslim Barat, yang terkenal dengan terjemahan Al Qur’an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. Pickthall adalah juga seorang novelis, yang diakui oleh D.H Lawrence, H.G Wells dan E.M Forster, juga seorang jurnalis, kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Dididik di Harrow, ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah, yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk. Pickthall berkelana ke banyak negara-negara Timur, mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur’an (The meaning of the Holy Qur’an), ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir); terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood.
 • Ahmad bin Muhammad Miskawaih, Ibnu Miskawaih (932-1030) merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray, Iran. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa Al-Booye. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik.
 • Al-Jāḥiẓ (781 – Desember 868/Januari 869) adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab, biologi, zoologi, sejarah, filsafat, psikologi, Teologi Mu’taziliyah, dan polemik-polemik politik religi.

Manfaat Menangis

Menangis ternyata ada manfaatnya loh? Kalau kelamaan menangis memang bisa bikin mata merah dan bengkak. Tapi menangis dan mengeluarkan air mata juga bisa jadi obat ajaib yang berguna buat kesehatan tubuh dan pikiran. Masa sehhh?


Ada beberapa alasan manusia untuk menangis:
1. Menangis karena kasih sayang dan kelembutan hati.
2. Menangis karena rasa takut.
3. Menangis karena cinta.
4. Menangis karena gembira.
5. Menangis karena menghadapi penderitaan.
6. Menangis karena terlalu sedih.
7. Menangis karena terasa hina dan lemah.
8. Menangis karena mengikut-ikut orang menangis.
9. Menangis untuk mendapat belas kasihan orang.
10. Menangis orang munafik alias pura-pura menangis.
Berikut 7 manfaat menangis untuk kesehatan yang bisa kamu dapatkan setelah menangis dan mengeluarkan air mata.

1. Membantu penglihatan
Air mata ternyata membantu penglihatan seseorang, jadi bukan hanya mata itu sendiri. Cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur.

2. Membunuh bakteri
Tak perlu obat tetes mata, cukup air mata yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Di dalam air mata terkandung cairan yang disebut dengan “lisozom” yang dapat membunuh sekitar 90-95 persen bakteri-2 yang tertinggal dari keyboard komputer, pegangan tangga, bersin dan tempat-2 yang mengandung bakteri, hanya dalam 5 menit.

3. Meningkatkan mood
Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24 persen protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata.

4. Mengeluarkan racun
Seorang ahli biokimia, William Frey telah melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun.
Tapi jangan salah, keluarnya air mata yang beracun itu menandakan bahwa ia membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata.

5. Mengurangi stres
Bagaimana menangis bisa mengurangi stres ? Air mata ternyata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh yaitu “endorphin leucine-enkaphalin” dan “prolactin.”
Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-2 yang disebabkan oleh stres seperti tekanan darah tinggi.

6. Membangun komunitas
Selain baik untuk kesehatan fisik, menangis juga bisa membantu seseorang membangun sebuah komunitas. Biasanya seseorang menangis setelah menceritakan masalahnya di depan teman-2′nya atau seseorang yang bisa memberikan dukungan, dan hal ini bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga bersosialisasi.

7. Melegakan perasaan Semua orang rasanya merasa demikian. Meskipun kamu didera berbagai macam masalah dan cobaan, namun setelah menangis biasanya akan muncul perasaan lega.
Setelah menangis, sistem limbik, otak dan jantung akan menjadi lancar, dan hal itu membuat seseorang merasa lebih baik dan lega. Keluarkanlah masalah di pikiranmu lewat menangis, jangan dipendam karena kamu bisa menangis meledak-ledak.

Nah,, dengan mengetahuinya, jadi kalo kamu pengen nangis, menangislah, karena nangis itu menyehatkan. Luapkan semua perasaan sedih atau marah kamu dengan menangis.
Hokeehh..!! Selamat menangis ria sob..

Kepala Negara Yang Sangat Menghebohkan Dunia

Sangat Menghebohkan Dunia

Adolf Hitler
Adolf Hitler dengarkan  adalah Kanselir Jerman dari tahun 1933 dan Führer (Pemimpin) (Reich ketiga) Jerman sejak 1934 hingga ia meninggal. Pada 2 Agustus 1934, ia menjadi diktator Jerman setelah Presiden Von Hindenburg meninggal. Ia menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer sekaligus menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Ia juga seorang Ketua Partai Nasionalis-Sosialis (National Socialist German Workers Party atau Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/NSDAP) yang dikenal dengan Nazi. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia II yang besar karena sistem kediktatoran Hitler. Hitler seorang orator yang berkharisma, Hitler merupakan salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di dunia.
Dari dalam dirinya tumbuh ‘kekuatan’ yang mendapat inspirasi dari teori Darwin bahwa untuk mempertahankan hidup manusia harus bertarung. Ia menerjemahkan impiannya dengan menyerang Austria, Cekoslowakia, Perancis, Rusia, dll. Malah terbersit nafsu menguasai seluruh dunia. Ia melansir konsep eugenetika yang menjadi dasar pijakan pandangan evolusionis Nazi. Eugenetika berarti ‘perbaikan’ ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Sehingga menurut teori itu, ras manusia bisa diperbaiki dengan meniru cara bagaimana hewan berkualitas baik dihasilkan melalui perkimpoian hewan yang sehat. Sedangkan hewan cacat dan berpenyakit dimusnahkan.
Tak lama setelah berkuasa, Hitler menerapkan teori itu dengan tangan besi. Orang-orang lemah mental, cacat, dan berpenyakit keturunan dikumpulkan dalam ‘pusat sterilisasi’ khusus. Karena dianggap parasit yang mengancam kemurnian rakyat Jerman dan menghambat kemajuan evolusi, maka atas perintah rahasianya, dalam waktu singkat mereka semua dibabat habis.
Masih dalam eforia teori evolusi dan eugenetika, Nazi menghimbau muda-mudi berambut pirang bermata biru yang diyakini mewakili ras murni Jerman biar berhubungan seks tanpa harus menikah. Pada 1935, Hitler memerintahkan didirikannya ladang-ladang khusus reproduksi manusia. Di dalamnya tinggal para wanita muda yang memiliki ras Arya. Para perwira SS (Schutzstaffel) sering mampir ke sana buat mesum dengan dalih eugenetika. Para bayi yang lahir kemudian disiapkan menjadi prajurit masa depan ‘Imperium Jerman’.Menurut Charles Darwin, karena ukuran tengkorak manusia membesar saat menaiki tangga evolusi, maka di seluruh Jerman dilakukan pengukuran buat membuktikan tengkorak bangsa Jerman lebih besar dari ras lain. Mereka yang tak sebesar ukuran resmi, begitupun yang gigi, mata, dan rambut di luar kriteria evolusionis langsung dihabisi.

Lenin
Vladimir Illich Lenin adalah seorang revolusioner komunis Rusia, pemimpin partai Bolshevik, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, Kepala Negara de facto pertama Uni Soviet dan pencipta paham Leninisme. Sejak masa revolusioner Lenin dianggap banyak menewaskan ribuan orang bangsa sendiri dalam masa kontroversi itu

Idi Amin Dada
Jenderal Idi Amin Dada Oumee yang juga dikenal dengan nama Idi Amin, adalah pemimpin diktator militer di Uganda yang memerintah pada 25 Januari 1971- 13 April 1979
Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berkewarganegaraan Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan “kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda”. Yang kalang kabut tentu saja Inggris, yang para pejabatnya buru-buru menghubungi Australia, Selandia Baru, dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan, apalagi Kenya dan Tanzania menolak memberikan penampungan terhadap para pengungsi. Sepuluh hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara (stateless). Ditambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh (negara asal mereka) menolak menerima kembali mereka. Ditambah pula dengan kebijakan nasionalisasai perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda. Idi Amin memang benar benar “memusingkan banyak orang”.

Benito Musolini
Benito Amilcare Andrea Mussolini adalah seorang diktator Italia yang menganut Fasis. Musolini lahir 29 Juli 1883 dan  meninggal 28 April 1945 pada umur 61 tahun. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922-1943. Ia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, ia diisolasi. Dua tahun kemudian, ia dieksekusi di Como, Italia utara. Mussolini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan diktator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.


Mao Zedong
Pada tahun 1956 Mao memperkenalkan sebuah kebijakan politik baru di mana kaum intelektual boleh mengeluarkan pendapat mereka sebagai kompromis terhadap Partai yang menekannya karena ingin menghindari penindasan kejam disertai dengan motto: “Biarkan seratus bunga berkembang dan seratus pikiran yang berbeda-beda bersaing.” Tetapi ironisnya kebijakan politik ini gagal: kaum intelektual merasa tidak puas dan banyak mengeluarkan kritik. Mao sendiri berpendapat bahwa ia telah dikhianati oleh mereka dan ia membalas dendam. Sekitar 700.000 anggota kaum intelektual ditangkapinya dan disuruh bekerja paksa di daerah pedesaan.
Mao percaya akan sebuah revolusi yang kekal sifatnya. Ia juga percaya bahwa setiap revolusi pasti menghasilkan kaum kontra-revolusioner. Oleh karena itu secara teratur ia memberantas dan menangkapi apa yang ia anggap lawan-lawan politiknya dan para pengkhianat atau kaum kontra-revolusioner. Peristiwa yang paling dramatis dan mengenaskan hati ialah peristiwa Revolusi Kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966. Pada tahun 1960an para mahasiswa di seluruh dunia memang pada senang-senangnya memberontak terhadap apa yang mereka anggap The Establishment atau kaum yang memerintah. Begitu pula di Cina. Bedanya di Cina mereka didukung oleh para dosen-dosen mereka dan pembesar-pembesar Partai termasuk Mao sendiri. Para mahasiswa dan dosen mendirikan apa yang disebut Garda Merah, yaitu sebuah unit paramiliter. Dibekali dengan Buku Merah Mao, mereka menyerang antek-antek kapitalisme dan pengaruh-pengaruh Barat serta kaum kontra-revolusioner lainnya. Sebagai contoh fanatisme mereka, mereka antara lain menolak berhenti di jalan raya apabila lampu merah menyala karena mereka berpendapat bahwa warna merah, yang merupakan simbol sosialisme tidak mungkin mengartikan sesuatu yang berhenti. Maka para anggota Garda Merah ini pada tahun 1966 sangat membabi buta dalam memberantas kaum kontra revolusioner sehingga negara Cina dalam keadaan amat genting dan hampir hancur; ekonominyapun tak jalan. Akhirnya Mao terpaksa menurunkan Tentara Pembebasan Rakyat untuk menanggulangi mereka dan membendung fanatisme mereka. Hasilnya adalah perang saudara yang baru berakhir pada tahun 1968.
Masa Revolusi Kebudayaan Cina juga bertepatan dengan masa-masa pemberontakan G-30-S PKI di Indonesia di mana beberapa kalangan di Indonesia menuduh orang-orang dari Republik Rakyat Cina sebagai dalangnya. Mao menyangkalnya dan hubungan antara Indonesia dan RRT yang sebelumnya hangat menjadi sangat dingin sampai hubungan diplomatik dibuka kembali pada tahun 1990, jauh setelah Mao meninggal dunia. Pada tahun 1958 Mao meluncurkan apa yang ia sebut Lompatan Jauh ke Depan di mana daerah pedesaan direorganisasi secara total. Di mana-mana didirikan perkumpulan-perkumpulan desa (komune). Secara ekonomis ternyata ini semua gagal. Komune-komune ini menjadi satuan-satuan yang terlalu besar dan tak bisa terurusi. Diperkirakan kurang lebih hampir 20 juta jiwa penduduk Cina kala itu tewas secara sia-sia.

Polpot
Saloth Sar lebih dikenal sebagai Pol Pot, adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya banyak disalahkan untuk kematian sekitar dua juta warga Kamboja, meski perkiraan jumlahnya beragam.
Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama. Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai “tentara yang sempurna”) disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan

Agusto Pinochet
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte adalah seorang jenderal dan diktator Chili. Ia adalah kepala junta militer yang berkuasa di Chili pada periode 1973 – 1990. Ia meraih kekuasaan dengan cara kudeta sesaat setelah pemilu demokratis yang memilih Presiden Salvador Allende yang sosialis. Ia tampil sebagai presiden Republik pada 1974 – 1990 (dari 1981 hingga terbentuknya sebuah Konstitusi 1980) yang baru. Sekitar 3.000 orang Chili terbunuh selama masa pemerintahannya. Pinochet memperkenalkan banyak kebijakan pasar bebas neoliberal.
Melalui Operasi Jakarta, presiden AS, Richard Nixon menggunakan CIA untuk membantu junta militer Chili dalam mengkudeta Presiden Salvador Allende dan menaikan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Chile, Augusto Pinochet Agurte. Sejak 1974-1990, tidak kurang dari 2025 kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim Pinochet melalui dinas rahasianya DINA (semacam Kopkamtib-nya Chile) telah terjadi. 1068 berupa kasus pembunuhan dan 957 kasus orang hilang

Orang Terkaya Dunia 2011

 Top 10 billionaires per country includes:
 1. Top billionaire USA: William Gates III, founder Microsoft
 2. Top billionaire India: Mukesh Ambani
 3. Top billionaire France: Bernard Arnault
 4. Top billionaire Brazil: Eike Batista,
 5. Top billionaire Spain: Amancio Ortega,
 6. Top billionaire Germany: Karl Albrecht
 7. Top billionaire Sweden: Ingvar Kamprad & family
 8. Top billionaire Hong Kong: Li Ka-shing,
 9. Top billionaire Saudi Arabia: Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud
 10. Top billionaire Canada: David Thomson & family

Top 100 billionaires list


 1. Carlos Slim Helu & family, Mexico
 2. William Gates III, United States
 3. Warren Buffett, United States
 4. Mukesh Ambani, India
 5. Lakshmi Mittal, India
 6. Lawrence Ellison, United States
 7. Bernard Arnault, France
 8. Eike Batista, Brazil
 9. Amancio Ortega, Spain
 10. Karl Albrecht, Germany
 11. Ingvar Kamprad & family, Sweden
 12. Christy Walton & family, United States
 13. Stefan Persson, Sweden
 14. Li Ka-shing, Hong Kong
 15. Jim Walton, United States
 16. Alice Walton, United States
 17. Liliane Bettencourt, France
 18. S. Robson Walton, United States
 19. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud, Saudi Arabia
 20. David Thomson & family, Canada
 21. Michael Otto & family, Germany
 22. Lee Shau Kee, Hong Kong
 23. Michael Bloomberg, United States
 24. Sergey Brin, United States
 25. Charles Koch, United States
 26. David Koch, United States
 27. Larry Page, United States
 28. Michele Ferrero & family, Italy
 29. Kwok family, Hong Kong
 30. Azim Premji, India
 31. Theo Albrecht, Germany
 32. Vladimir Lisin, Russia
 33. Steven Ballmer, United States
 34. Robert Kuok, Malaysia
 35. George Soros, United States
 36. Anil Ambani, India
 37. Paul Allen, United States
 38. Michael Dell, United States
 39. Mikhail Prokhorov, Russia
 40. Birgit Rausing & family, Sweden
 41. Shashi & Ravi Ruia, India
 42. Mikhail Fridman, Russia
 43. Jeffrey Bezos, United States
 44. Savitri Jindal, India
 45. Donald Bren, United States
 46. Gerald Cavendish Grosvenor & family, United Kingdom
 47. John Paulson, United States
 48. Abigail Johnson, United States
 49. Jorge Paulo Lemann, Brazil
 50. Roman Abramovich, Russia
 51. Susanne Klatten, Germany
 52. Iris Fontbona & family, Chile
 53. Forrest Mars Jr, United States
 54. Jacqueline Mars, United States
 55. John Mars, United States
 56. Ronald Perelman, United States
 57. Oleg Deripaska, Russia
 58. Vagit Alekperov, Russia
 59. Leonardo Del Vecchio, Italy
 60. Carl Icahn, United States
 61. Vladimir Potanin, Russia
 62. Philip Knight, United States
 63. Ricardo Salinas Pliego & family, Mexico
 64. Mohammed Al Amoudi, Saudi Arabia
 65. Ernesto Bertarelli & family, Switzerland
 66. Anne Cox Chambers, United States
 67. George Kaiser, United States
 68. Hans Rausing, Sweden
 69. Joseph Safra, Brazil
 70. Alexei Mordashov, Russia
 71. Viktor Rashnikov, Russia
 72. German Larrea Mota Velasco & family, Mexico
 73. Sheldon Adelson, United States
 74. Silvio Berlusconi & family, Italy
 75. Dan Duncan, United States
 76. Kushal Pal Singh, India, 78, 9.0, India
 77. Nasser Al-Kharafi & family, Kuwait
 78. Francois Pinault & family, France
 79. Dmitry Rybolovlev, Russia
 80. Iskander Makhmudov, Russia
 81. James Simons, United States
 82. Alberto Bailleres & family, Mexico
 83. German Khan, Russia
 84. Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte
 85. Edward Johnson III, United States
 86. Kumar Birla, India
 87. Sunil Mittal, India
 88. John Fredriksen, Cyprus
 89. Serge Dassault & family, France
 90. Petr Kellner, Czech Republic
 91. Ananda Krishnan, Malaysia
 92. Tadashi Yanai & family, Japan
 93. Mohamed Bin Issa Al Jaber, Saudi Arabia
 94. Len Blavatnik, United States
 95. David & Simon Reuben, United Kingdom
 96. Nobutada Saji & family, Japan
 97. Alain & Gerard Wertheimer, France
 98. Vladimir Yevtushenkov, Russia
 99. August von Finck, Germany
 100. Lee Kun-Hee, South Korea

Top 100 Richest Americans

 1. William Gates III, Microsoft
 2. Warren Buffett, Berkshire Hathaway
 3. Lawrence Ellison, Oracle
 4. Christy Walton & family, Wal-Mart
 5. Jim C. Walton, Wal-Mart
 6. Alice Walton, Wal-Mart
 7. S. Robson Walton,  Wal-Mart
 8. Michael Bloomberg, Bloomberg
 9. Charles Koch, manufacturing, energy
 10. David Koch, manufacturing, energy
 11. Sergey Brin, Google
 12. Larry Page, Google
 13. Michael Dell, Dell
 14. Steven Ballmer, Microsoft
 15. George Soros, hedge funds
 16. Donald Bren, real estate
 17. Paul Allen, Microsoft, investments
 18. Abigail Johnson, Boston    Fidelity
 19. Forrest Edward Mars, candy, pet food
 20. Jacqueline Mars, candy, pet food
 21. John Mars, candy, pet food
 22. Carl Icahn, leveraged buyouts
 23. Ronald Perelman, leveraged buyouts
 24. George B. Kaiser, oil & gas, banking
 25. Philip Knight, Nike
 26. Sheldon Adelson, casinos, hotels
 27. Anne Cox Chambers,  Cox Enterprises
 28. Jeffrey Bezos, Amazon
 29. James Simons, hedge funds
 30. Dan Duncan, energy
 31. Edward C. Johnson III, Fidelity
 32. Jack Crawford Taylor & family, Enterprise Rent-A-Car
 33. James Goodnight, SAS Institute
 34. John Paulson, hedge funds
 35. John Kluge, Metromedia
 36. Steven Cohen, hedge funds
 37. Philip Anschutz, investments
 38. Rupert Murdoch, News Corp
 39. Harold Hamm, Continental Resources
 40. Pierre Omidyar, Ebay
 41. Eric Schmidt, Google
 42. Eli Broad, investments
 43. Steve Jobs, Apple Computer, Pixar
 44. Len Blavatnik, Access Industries
 45. David Geffen, movies, music
 46. Frederik Meijer & family, supermarkets
 47. John Menard, home improvement stores
 48. Ira Rennert, investments
 49. Charles Ergen, EchoStar
 50. Charles Schwab, Atherton
 51. Stephen Schwarzman, investments
 52. Andrew Beal, Beal Bank, real estate
 53. James Kennedy, Cox Enterprises
 54. Samuel I. (Si) Newhouse Jr., publishing
 55. Blair Parry-Okeden, Cox Enterprises
 56. Micky Arison, Carnival Cruises
 57. Pauline MacMillan Keinath, inheritance
 58. Cargill MacMillan Jr, inheritance
 59. Whitney MacMillan, inheritance
 60. Marion MacMillan Pictet, inheritance
 61. Richard DeVos, Alticor
 62. Ralph Lauren, fashion
 63. Dennis Washington, construction, mining
 64. Robert Rowling, oil & gas, investments
 65. Robert M. Bass, oil, investments
 66. Charles Butt, supermarkets
 67. Lester Crown & family, investments
 68. Ray Dalio, hedge funds
 69. John Paul DeJoria, hair products, tequila
 70. Charles Johnson, Franklin Resources
 71. Richard LeFrak & family, real estate
 72. Donald Newhouse, publishing
 73. Patrick Soon-Shiong, generic drugs
 74. Daniel Zif, inheritance, hedge funds
 75. Dirk Ziff, inheritance, hedge funds
 76. Robert Ziff, hedge funds
 77. Henry Kravis, leveraged buyouts
 78. Paul Milstein & family, Emigrant, real estate
 79. Samuel Zell, real estate, private equity
 80. Rupert Johnson, Franklin Resources
 81. Gordon Moore, Intel
 82. David Murdock, real estate
 83. Harold Simmons, nvestments
 84. Leonard N. Stern, real estate
 85. William Cook, medical devices
 86. Stanley Druckenmiller, hedge funds
 87. Bradley Wayne Hughes & family, Public Storage
 88. Bruce Kovner, hedge funds
 89. Henry Ross Perot, real estate
 90. George Roberts, leveraged buyouts
 91. John Arnold, hedge funds
 92. John Sall, SAS Institute
 93. Robert Earl Holding, energy, resorts, ranching
 94. Ronald Burkle, upermarkets, investments
 95. Richard Kinder, pipelines
 96. Ty Warner, Beanie Babies
 97. Riley P. Bechtel, engineering, construction
 98. Stephen D. Bechtel Jr., engineering, construction
 99. Ray Lee Hunt, oil, real estate
 100. Peter R. Kellogg, Short Hills

Top 100 Richest British

 1. Lakshmi Mittal and family, Steel
 2. Roman Abramovich, Oil, Industry
 3. The Duke of Westminster, Property
 4. Sri and Gopi Hinduja, Industry, Finance
 5. Alisher Usmanov, Steel, Mining
 6. Ernesto and Kirsty Bertarelli, Pharmaceuticals
 7. Hans Rausing and family, Packaging
 8. John Fredriksen, Shipping
 9. Sir Philip and Lady Green, Retailing
 10. David and Simon Reuben, Property
 11. Leonard Blavatnik, Industry
 12. Sean Quinn and family, Property, Insurance
 13. Charlene and Michel de Carvalho, Inheritance, Brewing, Banking
 14. Kirsten and Jorn Rausing, Inheritance, Investments
 15. Sammy and Eyal Ofer, Shipping, Property
 16. Vladimir Kim,       Mining
 17. Earl Cadogan and family, Property
 18. Nicky Oppenheimer, Diamonds, Mining
 19. Joe Lewis, Foreign exchange, Investments
 20. Sir Richard Branson, Transport, Internet, Mobile phones
 21. David Khalili, Art, Property
 22. Lev Leviev, Property, Diamonds
 23. Anil Agarwal, Mining
 24. Bernie and Slavica Ecclestone, Motor racing
 25. Jim Ratcliffe, Chemicals
 26. Mahdi al-Tajir, Oil, Water
 27. Nadhmi Auchi, Finance
 28. Alan Parker, Duty-free shopping
 29. Thor Bjorgolfsson, Pharmaceuticals, Telecoms
 30. Mikhail Gutseriyev, Industry
 31. Laurence Graff, Diamonds
 32. Poju Zabludowicz, Property, Hotels
 33. Simon Halabi, Property, Health clubs
 34. Sir Anthony Bamford and family, Construction equipment
 35. Eddie and Malcolm Healey, Property, Kitchens
 36. Richard Desmond, Media, Property
 37. Roddie Fleming and family, Finance
 38. Ian and Richard Livingstone, Property
 39. Benny Steinmetz, Diamonds, Mining
 40. Peter Cullum, Insurance
 41. Sir David and Sir Frederick Barclay, Property, Media
 42. Eugene Shvidler, Oil, Gas, Investments
 43. Bernard Lewis and family, Fashion, Property
 44. Baroness Howard de Walden and family, Property
 45. John Caudwell, Mobile phones
 46. Sir Adrian and Sir John Swire and family, Transport, Property, Trade
 47. Alki David and the Leventis family, Industry
 48. Eddie and Sol Zakay, Property
 49. John Whittaker, Property
 50. Lord Paul and family, Industry
 51. Mark Pears and family, Property
 52. Sir Ken Morrison and family, Supermarkets
 53. Lord and Nat Rothschild, Finance
 54. Mike Ashley, Sports goods
 55. Viscount Portman and family, Property
 56. Clive Calder, Music
 57. Lord Sainsbury and family, Supermarkets
 58. Bruno Schroder and family, Finance
 59. The Aga Khan, Leader of the Ismaili people
 60. Lady Grantchester and David Moores and family, Retailing, Football pools
 61. Peter Cruddas and family, Finance
 62. Michael Spencer, Finance
 63. Eduard Shifrin, Industry
 64. Philippe Foriel-Destezet, Recruitment services
 65. Lord Ashcroft, Business services
 66. 6Michael Lemos, Inheritance
 67. The Jatania brothers, Toiletries
 68. Sir Tom Hunter, Sports goods, Property
 69. Jean Claude Gandur, Industry
 70. Trevor Hemmings, Property
 71. George Weston and family, Retailing
 72. Gerald Hines, Property
 73. Hourieh Peramaa, Property
 74. The Juffali family, Commerce
 75. Wafic Said, Finance
 76. Sir Donald Gordon and family, Property
 77. Benzion Freshwater, Property
 78. Mark Coombs, Finance
 79. Sir Terry Matthews, Computers
 80. Jack Petchey, Property
 81. Kevin and Michael Lagan, Construction
 82. Alexander Knaster, Finance
 83. Charles Dunstone, Mobile phones
 84. Yong Keu Cha, Mining
 85. Sir Ian Wood and family, Oil services, Fishing
 86. The Grant and Gordon family, Spirits
 87. David Ross, Mobile phones, Property
 88. Urs Schwarzenbach, Finance
 89. Philippe Niarchos, Inheritance
 90. Robert Miller, Duty-free shopping
 91. Roger and Peter De Haan, Leisure
 92. Sir Alan Sugar, Consumer electronics, Property
 93. The Earl of Iveagh and the Guinness family, Brewing, Property
 94. Anurag Dikshit, Internet gambling
 95. Sir Stelios Haji-Ioannou and family, Aviation
 96. Phillip Sheppard and family, Scrap metal
 97. Russell De Leon and Ruth Parasol, Internet gambling
 98. Simon Keswick and family, Finance
 99. Sir James Dyson and family, Household appliances
 100. David Bromilow, Sports goods, Media

Top 100 Richest Chineese

 1. Wang Chuanfu, BYD
 2. Liu Yongxing, East Hope Group
 3. Zong Qinghou, Wahaha Group
 4. Lu Xiangyang, Guangzhou Youngy Mgt & Investment Group
 5. Yang Huiyan, Country Garden
 6. Hui Wing Mau (Xu Rongmao), Shimao Group
 7. Ma Huateng, Tencent Holdings
 8. Liu Zhongtian, China Zhongwang Holdings
 9. Zhang Jindong, Suning Appliances
 10. Wang Jianlin, Dalian Wanda Group
 11. Chen Fashu, Newhuadu Industrial Group
 12. Liang Wengen, Sany
 13. Zhou Chengjian, Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories
 14. Robin Li, Baidu Inc
 15. He Xiangjian, Midea Group
 16. Lu Zhiqiang, Oceanwide Group
 17. Liu Yonghao, New Hope Group
 18. Zhang Zhirong, Jiangsu Rongsheng Heavy Industries/Glorious Proper
 19. Huang Wei, Xinhu Zhongbao
 20. Guo Guangchang, Fosun International
 21. Lu Guanqiu, Wanxiang Group
 22. Zhang Xin, Soho China
 23. William Ding Lei, NetEase.com
 24. Zhang Guiping, Suning Universal
 25. Chu Lam Yiu, Huabao International Holdings
 26. Zhang Li, Guangzhou R & F Properties
 27. Zhu Yicai, China Yurun Food Group
 28. Chen Yihong,  China Dongxiang Group
 29. Wu Yajun, Longfor Group
 30. Zhou Furen, Xiyang Group
 31. Yan Cheung, Nine Dragons Paper
 32. Zhang Zhixiang, Jianlong Steel
 33. Chu Mang Yee (Zhu Mengyi), Hopson Development
 34. Cho Tak Wong, Fuyao Glass Industry Group
 35. Shi Yuzhu, Giant Interactive Group, Shanghai Jiante
 36. Shen Guojun, Yintai Investment
 37. Zhu Gongshan, GCL Poly Energy Holdings Ltd
 38. Tong Jinquan, Changfeng Group
 39. Qi Jinxing, Hangzhou Binjiang Real Estate Group
 40. Fang Wei, Fangda Carbon New Material/Fangda Group
 41. Shen Wenrong, CITIC Pacific
 42. Larry Yung, Jiangsu Shagang Group
 43. Zhang Zhidong,  Tencent Holdings
 44. Chen Lihua, Fu Wah International
 45. Chen Tianqiao, Shanda Interactive Entertainment
 46. Li Shufu, Geely Automoe Holdings
 47. Lin Li, Ping An Insurance Group Co of China Ltd
 48. Jack Ma, Alibaba.com
 49. Xia Zuoquan, BYD
 50. Xian Yang, Hidili Industry International Development
 51. Du Shuanghua, Rizhao Steel
 52. Gao Dekang, Bosideng International Holdings
 53. Geng Jianming, RiseSun Real Estate Development
 54. Huang Maoru, Maoye International Holdings
 55. Ke Xiping, Xiamen Hengxing Industrial Company
 56. Wang Jiufang, Rongan Property
 57. Zhang Keqiang, Huamei International Investment Group
 58. Chen Jinshi, Yongjin Group
 59. Chen Jinxia, Jiangsu Zhongnan Construction Group
 60. Chen Zhuolin, Agile Property Holdings
 61. He Jinming, Renrenle Commercial Group
 62. He Zhusheng, Haicheng Houying Trading Group Co., Ltd
 63. Huang Rulun, Century Golden Resources Group
 64. Huang Wenzai, Star River Property Holding
 65. Shi Zhengrong,  Suntech Power Holdings
 66. Wang Yusuo, Xinao Gas Holdings
 67. Yao Juhuo, Meijin Group
 68. Yuan Kaifei, New Century Shipbuilding Corporation
 69. Zhang Cheng Fei, Nine Dragons Paper
 70. Chen Ningning, Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd
 71. Hoi Kin Hong, Excellence Group
 72. Lei Jufang, Haixin Steel
 73. Li Hua, Fujian Sanan Group/Sanan Optoelectronics
 74. Li Zhaohui, Smart Triumph
 75. Lin Xiucheng,  Wuhan Fingu Electronic Technology
 76. Meng Qingnan, Xinjiang Guanghui Industry
 77. Sun Guangxin, Powerlong Real Estate Holdings
 78. Ye Chenghai, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
 79. Zhatng Xiangqing, Tianjin Rockcheck Steel Group
 80. Li San Yim & wife, China Infrastructure Machinery Holdings
 81. Liu Zhiqiang and wife, Heung Kong Group
 82. Liu Canglong, Sichuan Hongda Group/Sichuan Hongda Chemical Indus
 83. Zhu Baoguo & family,  Joincare Pharmaceutical Group Industrial
 84. An Kang & family, Hualan Biological Engineering Inc.
 85. Zhang Hongwei, Orient Group
 86. Xu Jiayin, Hengda
 87. Kong Jian Min, KWG Property Holdings
 88. Zhu Qingyi, Zhujiang Investment
 89. Que Wenbin & wife, Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical/Sichuan We
 90. Niu Yishun, Hixih Group
 91. Yu Minhong, New Oriental Educatioin and Technology
 92. Chau Chak Wing, Kingold Group
 93. Ni Zhaoxing & family, Zhong Rong Group
 94. Liang Xinjun, Fosun International
 95. Chun Chi-wai, China Metal Recycling (Holdings)
 96. Sun Piaoyang, Jiangsu Hengrui Medicine
 97. Sze Man Bok, Hengan International Group
 98. Wang Shuifu, Xizi UHC
 99. Hui Chi Ming, Sino Union Petroleum & Chemical International
 100. Ma Xingtian & family, Kangmei Pharmaceutical

ஜ۩۞۩ஜ Doa Orangtua Untuk Anaknya ஜ۩۞۩ஜ


Ya RABB ku,
bentuklah puteraku menjadi manusia yang cukup kuat
untuk menyadari manakala ia lemah,
dan cukup berani untuk menghadapi dirinya sendiri
manakala ia takut…
 
Manusia yang memiliki rasa bangga dan keteguhan
dalam kekalahan,
rendah hati dan jujur dalam kemenangan…

Ya RABB ku,
bentuklah puteraku menjadi seorang yang kuat
dan mengerti bahwa mengetahui serta mengenal diri sendiri,
adalah dasar dari segala ilmu yang benar…

Ya اَللّهُ Azza Wa Jalla,
janganlah puteraku Kau bimbing pada jalan yang mudah dan lunak,
Biarkan Kau bawa dia kedalam gelombang dan desak kesulitan tantangan hidup…

Bimbinglah puteraku, supaya dia mampu tegak berdiri di tengah badai
serta berwelas asih kepada mereka yang jatuh…

Bentuklah puteraku
menjadi manusia berhati bening dengan cita-cita setinggi langit.
Seorang manusia yang sanggup memimpin dirinya sendiri, sebelum bermaksud memimpin orang lain.
Seorang manusia yang mampu meraih hari depan
tapi tak melupakan masa lampaunya…

Dan setelah segala menjadi miliknya, semoga puteraku dilengkapi dengan hati yang ringan untuk bergembira serta selalu bersungguh-sungguh…
Namun jangan sekalikali berlebihan.

Berikan kepadanya kerendahan hati,
kesederhanaan dan keagungan hakiki,
pikiran cerah dan terbuka bagi sumber kearifan
Dan kelembutan dari kekuatan yang sebenarnya…

Sehingga aku orang tuanya nanti akan berani berkata:
“hidupku tidaklah sia-sia!…”

Teka - teki Imam Ghazali

 Imam Ghozali pernah berdialog dengan murid2nya.

* Pertanyaan no (1):
Menurut kalian, apa yang PALING DEKAT di dunia ini?: ayah? ibu? tetangga? dll.
Bukan....
Yang paling dekat adalah KEMATIAN. Saking dekatnya tiba-tiba ia sudah sampai di ujung tenggorokan kita (sakaratul maut), tinggallah penyesalan di hari kiamat yg tiada berguna.

* Pertanyaan no (2):
Lalu, apakah yang PALING JAUH?: matahari? bulan? bintang? dll.
Bukan... 
Yang paling jauh adalah MASA LALU kita. Saking jauhnya, tak kan mungkin kita kembali padanya. Jangankan masa 30 thn lalu, sedetik waktu yg baru saja berlalu pun tak kan bisa kita hampiri lagi… Saking jauhnya, sehebat apapun kendaraan dan tekhnologi yg kita miliki dia tidak akan mampu mengantarkan kita ke masa lalu.

* Pertanyaan no (3):
Apa yang PALING BERAT di atas bumi ini?: batu? gunung? besi? dll.
Bukan... 
Yang paling berat adalah AMANAH yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk anak-anak kita, bahkan juga orangtua kita.
Saat kita meninggal nanti, tak ada yang kita bawa kecuali 3 hal yaitu:
1. Ilmu yg bermanfaat
2. Amal jariyah
3. Anak yg sholeh yg senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan siapa yang tak berdoa dalam sehari sekali saja untuk kedua orangtuanya, maka terputuslah rahmat Allah baginya.

Doa orangtua termasuk salah satu doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah, karena tak ada hijab antaranya dgn Allah SWT. Tiga doa yg pasti dikabulkan oleh Allah:
1. Doa seorang musafir dlm perjalanan.
2. Doa seseorang yg didzolimi, meskipun ia seorang yg kafir.
3. Doa orangtua kepada anaknya. Untuk itu wahai orangtua, berhati-hatilah dalam berkata-kata terhadap anak, karena bisa jadi ucapan kita akan diijabah sbg doa.

* Pertanyaan no (4):
Lalu, apa yang PALING RINGAN di muka bumi ini? pasir? kapas? dll.
Bukan...
Yang paling ringan adalah MENINGGALKAN SHALAT 5 WAKTU.

The Golden Ways Masjid Al-Nabawi
  


The Grand Mosque of Prophet Al-Nabawi

The Miracles of Kaaba